Projekt f3d jest platformą rozwoju nowych obszarów usług prawnych prowadzoną przez grupę prawników skupionych wokół kancelarii FGGK. W jego ramach staramy się poszukiwać nowych zjawisk prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które dotąd nie mieściły się w standardowej ofercie usług prawnych dostępnych na rynku.

Każdorazowo staramy się skupiać (f - focus) na trzech (3) obszarach rozwoju (developement areas) naszej oferty i rozbudować ją w sposób zapewniający naszym klientom wiedzę ekspercką niedostępną gdzie indziej. Zależy nam, by wybór tych obszarów pozostawał stale aktualny wobec potrzeb naszych klientów, stąd koncentrujemy naszą uwagę za każdym razem jedynie na 3 dziedzinach, których wybór zmienia się wraz ze zmianą sytuacji na rynku.