Kompleksowe podejście do umów najmu kluczem do skutecznej ochrony najemców

Mamy coraz więcej nieruchomości komercyjnych, umowy najmu które podpisują najemcy są coraz bardziej skomplikowane. Problemy z którymi borykają się najemcy zdają się narastać, przyjmują też nową formę. W jaki więc sposób najemcy mogą mieć wpływ na umowy najmu i rozliczenia opłat, którymi są obciążani?

Gdzie leży problem?

 • Koszty związane z najmem powierzchni użytkowych to nie tylko czynsz. Do tej ceny najemca musi najczęściej doliczyć także:

  • Zużycie mediów na powierzchni wynajmowanej (prąd, woda, Internet)
  • Kosztu powierzchni wspólnych budynku i piętra
  • Opłaty reklamowe
  • Opłaty eksploatacyjne związane z zarządzaniem i obsługą budynku

Umowy najmu, najczęściej w postaci z góry przygotowanych klauzul umownych przedstawianych najemcy, w większości przypadków nie zawierają odpowiednich zapisów umownych chroniących najemcę przed naliczaniem opłat nie dotyczących stricte wynajmowanej przez nich powierzchni. Najemcy w umowach z reguły obciążani są odpowiedzialnością kontraktową, ewentualnymi karami umownymi czy wysokimi odsetkami za opóźnienia w zapłacie należności, co stawia ich w słabszej pozycji względem wynajmującego.

Proponujemy podjęcie kompleksowych działań mających na celu zabezpieczenie interesów najemców, w tym analizę ponoszonych przez nich kosztów naliczanych im opłat.

Na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów najmu?

 • Kluczową kwestią jest wysokość kosztów związanych z najmem lokalu. Niejednokrotnie naliczane są one w nadmiernych wysokościach – nieadekwatnych do stanu rzeczywistego, w nieprawidłowych proporcjach lub zmieniane są bez stosownego aneksowania umów.
 • Nierzadko też właściciel próbuje rozliczyć pustostan kosztem pozostałych najemców.

Nasza Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w zakresie sporządzania, negocjowania i renegocjowania oraz analizy umów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem umów najmu w obrocie gospodarczym.

Wiemy, jak ważne jest przeprowadzenie dokładnego audytu kosztów najmu, pozyskanie niezbędnych informacji w zakresie opłat jakimi obciążani są najemcy, a następnie wpłynięcie na obniżenie kosztów najmu poprzez wyeliminowanie bezpodstawnie naliczanych obciążeń.

Proponujemy działania dostosowane do potrzeb najemców. Świadczymy pomoc w zakresie analizy umowy najmu i jej kosztów oraz wskazujemy najważniejsze składniki umowy najmu, które mogą spowodować obniżenie jej kosztów, zabezpieczając interesy najemcy. Sprawdzimy szczegółowo umowę i negocjując poszczególne składniki czynszu doprowadzimy do zmniejszenia jego wysokości.Bezkosztowa wstępna ocena sprawy

Pola oznaczone * są obowiązkowe