Prosta spółka akcyjna - rejestracja, zakładanie i obsługa spółek

Oferujemy:

 • Zakładanie prostej spółki akcyjnej obejmujące w szczególności:

  • Przeprowadzenie przez proces rejestracji.
  • Pomoc w wyborze optymalnych rozwiązań w umowie spółki.
  • Pomoc w wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcji.
  • Indywidualne podejście i doradztwo.
 • Obsługa korporacyjna – pomoc w bieżącej działalności.
 • Przekształcanie, podział, łączenie i inne zmiany w spółkach.
 • Obsługa procesu wchodzenia inwestora zewnętrznego.

Dlaczego prosta spółka akcyjna:

 • Jest to rozwiązanie pozwalające połączyć zalety spółki kapitałowej z elastycznością, której potrzebuje rozwijający się biznes.
 • Jest to najlepsza opcja dla Start-upów, w które oferuje niezwykle proste rozwiązania korporacyjne w porównaniu do innych spółek.
 • Pozwala przeprowadzić niemal wszystkie zmiany w formie on-line, powodując przy tym minimalne koszty funkcjonowania.
 • Prowadząc prostą spółkę akcyjną ograniczasz czas potrzebny na rejestrację zmian. korporacyjnych, możesz bez przeszkód przenosić akcje, wprowadzać nowych wspólników. Nie musisz czekać na zakończenie trwających czasem wiele miesięcy procedur rejestracyjnych.
 • Wkładem do prostej spółki akcyjnej nie muszą być pieniądze. Można otrzymać akcje w zamian za pomysł albo świadczenie usług.
Prosta spółka akcyjna jest nowym rozwiązaniem w polskim prawie. Posiada szereg korzystnych rozwiązań, które pozwalają prowadzić biznes w sposób prostszy przy zachowaniu wszystkich zalet spółek kapitałowych ale przy minimalnym zaangażowaniu w sprawy korporacyjno-prawne. Prosta spółka akcyjna nie posiada kapitału zakładowego, a rolę organu wykonawczego pełni zarząd lub rada dyrektorów. Ze względu na swoją elastyczność, małe ograniczenia co do wnoszonych wkładów oraz odformalizowanie procedur jest to rozwiązanie idealne dla start-upów i rozwijających się biznesów.

FAQ

Najszczęściej zadawane pytania dotyczące spółki akcyjnej

Czy wiesz, że?

Ciekawostki dotyczące prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna - ZUS

W prostej spółce akcyjnej, w odróżnieniu od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jedyny akcjonariusz nie musi płacić ZUS. Takie rozwiązanie obowiązuje również wówczas, gdy akcjonariuszy jest więcej. Jednak w sytuacji, gdy akcjonariusz jest w spółce zatrudniony, ZUS powinien być płacony na zwykłych zasadach. Nie dotyczy to również spółki, w której akcjonariusz prostej spółki akcyjnej wnosi wkład w postaci świadczenia pracy lub usług.

Prosta spółka akcyjna - akcje

Istnieje możliwość pozbawienia praw z akcji akcjonariusza prostej spółki akcyjnej, który nie wywiązał się z obowiązku wnoszenia wkładu w postaci świadczenia usług. W takiej sytuacji sąd będzie mógł unieważnić akcje. Wniosek może być złożony przez spółkę lub akcjonariusza.

Prosta spółka akcyjna - giełda

Mimo tego, że prosta spółka akcyjna nie może być notowana na giełdzie, istnieje możliwość przenoszenia akcji bez konieczności bezpośredniego kontaktu. Przeniesienie własności może odbyć się w formie elektronicznej, a platformą pośredniczącą może być na przykład jedna z istniejących na rynku platform crowdfundingowych.

Prosta spółka akcyjna - podatek CIT

Prosta spółka akcyjna może być objęta tzw. estońskim CIT, co pozwoli znacznie obniżyć wymiar podatku. Warunki estońskiego CIT są takie same, jak w przypadku innych spółek, w tym m.in. obowiązek pozostawienia zysku w spółce.Bezkosztowa wstępna ocena sprawy

Pola oznaczone * są obowiązkowe